برای بستن ESC را فشار دهید

0 34
38
محمد
38 دقیقه مطالعه

توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در زمینه وبلاگ نویسی، طراحی، کدگذاری، آزمایش و تحویل نرم‌افزاری که ما هر روز استفاده می‌کنیم کار می‌کنند. یک ویژگی خاص توسعه‌دهنده‌ها این است که، چیزهای زیادی می‌دانند و…

0 81
21
محمد
21 دقیقه مطالعه

امروز تعداد جلسات ارائه و کنفرانس رو به افزایش است، اما آیا تمامی آنها را می‌توان یک ارائه علمی خوب دانست؟ کیفیت یک ارائه می‌تواند کیفیت یک پژوهش را رشد…

0 59
10
محمد
10 دقیقه مطالعه

الگوریتم حذف عناصر تکراری از لیست به این صورت است که لیستی یک بعدی(1st) و یک عدد(N) به شما داده می‌شود. به شما گفته می‌شود که حداکثر تکرار مجاز در…