مبانی هوش مصنوعی(دکتر مجید عبدالرزاق نژاد)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس درس مبانی هوش مصنوعی توسط دکتر عبدالرزاق نژاد از دانشگاه بزرگمهر.

1
رایگان!