آموزش موتورهای جستجو

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

این دوره مربوط به درس موتورهای جستجو در رشته کارشناسی کامپیوتر می باشد. البته این دوره ادامه دوره درس بازیابی اطلاعات است. بعد از مشاهده دوره بازیابی اطلاعات این دوره را مشاهده فرمایید.

2
رایگان!