مبانی هوش مصنوعی(دکتر مجید عبدالرزاق نژاد)

تدریس درس مبانی هوش مصنوعی توسط دکتر عبدالرزاق نژاد از دانشگاه بزرگمهر.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!